Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Crhov

Crhov je obdelníková návesní obec na jihovýchod od Olešnice při silnici z Olešnice do Rozseče a do Kunštátu. Crhov je po Křtěnovu druhá nejbližší obec k zástavbě Olešnice. Název obce je odvozen od vlastního jména Cyril –Crhův, t.j. dvůr či hrad, tvrz, o níž je zmínka v r.1487.

Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1353, kdy osada patřila vladykům z Drnovic. Roku 1496 byl připojen Crhov ke zboží hradu Louka a s ním se dostal, stejně jako Olešnice, později ke kunštátskému panství.

V roce 1868 obec vybudovala jednotřídní školu, v ní byla od r. 1884 knihovna. Škola tu byla zrušena v roce 1964. Děti dojíždí do Olešnice. V roce 1882 tu byla ustavena hasičská jednota. Elektrifikace byla ukončena v roce 1930. Okresní silnice byla přestavěna v roce 1936 a potok zregulován v roce 1948. Nejvýznamnější a rozsáhlé změny infrastruktury souvisejí s opravou obce po povodni v červenci roku 2002.

Katastr obce měří 367 ha. V obci je zřetelný úbytek obyvatel. V roce 1790 žilo v Crhově 253 osob. V roce 1900 321 osob a v roce 1910 bylo v obci 49 domů a 311 obyvatel. Ještě v roce 1930 žilo v 54 domech 265 obyvatel. V roce 1940 to bylo 285 osob. Při sčítání obyvatelstva v roce 1960 bylo v Crhově v 53 domech 242 obyvatel.

V roce 1980 žilo v obci již jen 190 obyvatel a to ve 49 obývaných domech. Sčítání obyvatelstva v roce 1990 zaznamenalo snížení počtu obyvatel, a to na 185 občanů ve 47 domech, ve kterých bylo 53 bytů. Při sčítání obyvatel a domů v roce 2001 žilo v Crhově 187 obyvatel v 60 domech. V roce 2013 žilo v Crhově 171 obyvatel.

V Crhově se hraje kopaná, nohejbal, volejbal, bruslí se na rybníku, na upravené návsi sloužící jako výletiště se konají zábavy. Obec vybudovala nový areál sportoviště), v nově opraveném kulturním domě se konají se plesy a zábavy, zahájena byla tradice cyrilo-metodějských poutí. Sbor dobrovolných hasičů koná veřejná cvičení.

Turisticky zajímavý je kříž z roku 1848 na paměť zrušení roboty, dřevěný mlýn, kaplička na návsi, roubené stavení na návsi a cyrilometodějský kámen.