Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Doprava, spoje, cestovní ruch a rekreace

Silniční síť

Páteřní komunikací mikroregionu Olešnicko je silnice II. třídy č. 362 Polička – Olešnice – Rozseč. Část obcí mikroregionu je na Olešnici přímo napojena radiálními silnicemi III. třídy. Problematická silniční síť je u obcí Rozsíčka, Sulíkov a zejména Ústup a Veselka - místní část obce Kněževes. Ty využívají ke spojení s Olešnicí také zpevněných zemědělských komunikací, které se však v zimních měsících neudržují.

Obsluha území hromadnou dopravou osob

Veřejná hromadná doprava v mikroregionu Olešnicko je zajišťována autobusovou dopravou. Doprava mezi spádovými obcemi a Olešnicí kromě vymezených hlavních tahů nebyla příliš dobrá. Zapojením Olešnicka do integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se od počátku roku 2007 významně zlepšila. Poměrně četná je doprava z Olešnice do Boskovic, Letovic a Kunštátu a dobrá je i dostupnost autobusovými spoji i do vzdálenějších cílů, kterými jsou např. Brno, Blansko, Kuřim. Spojení je i na železniční nádraží v Letovicích a ve Skalici nad Svitavou.

Nejbližší železničními stanicemi jsou Letovice a Skalice nad Svitavou na trati č. 260 Brno – Česká Třebová (– Praha), která je součástí I. koridoru ČD. Tyto stanice jsou v rámci IDS dostupné autobusovou dopravou.

Cyklistická doprava

Cyklistika byla v minulosti jednou z forem dopravy. Paralelně ji sledovala i cyklistika jako sportovní disciplína. Dnes se do popředí dostává její další forma – cykloturistika – jako rekreační sportovní činnost s intenzívním vnímáním či objevováním krásy projížděné krajiny. Vzhledem k tomu, že převahu získává cyklistická doprava jako doprava rekreační, je i zřizování cyklistických stezek nutno vázat na turisticky či rekreačně exponované lokality. Těmi jsou v Olešnici kromě stavebních památek a přírodních zajímavostí zejména koupaliště, dále zámeček Lamberk, mlýny v Křtěnově a Olešnici, zřícenina hradu v Louce, poutní kaple ve Lhotě, kaple Jobově Lhotě, gotický kostel v Sulíkově, lidová architektura ve Veselce, v Jobově Lhotě, v Kněževsi a Louce. Muzeum modrotisku a postav pověstí a strašidel v Olešnici.

V mikroregionu jsou cyklistické trasy dobře značené a vybavené informačními tabulemi, stručně upozorňujícími na historické a přírodní zajímavosti území. Novým cílem je vyhlídková věž nad Olešnicí na nově vybudované komunikaci pod vrchol kopce Kopaniny a vyhlídková věž na Zelenkově kopci u silnice mezi Ústupem a Veselkou.

Jihozápadně od obcí DSO Olešnicko prochází cyklistická trasa I. třídy č. 1 Brno –Veverská Bitýška – Tišnov – Lomnice – Doubravník – Nedvědice – Smrček – Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Bohuňov – Kadov – Herálec – Hlinsko – Kutná Hora – Sázava – Praha. Tato hlavní trasa I. třídy je součástí mezinárodní cyklotrasy Euro-velo č. 6 s návazností na straně jedné na Vídeň (trasa ČR č. I/4) a na straně druhé na Mnichov a Frankfurt.

Severně od mikroregionu prochází cyklistická trasa III. třídy č. 104 Městečko Trnávka – Brněněc – Svojanov – Bystré – Nyklovice – Jimramov – Kadov.

Tyto základní cyklistické trasy jsou propojeny řadou tras regionálního významu: severovýchodní částí mikroregionu prochází cyklotrasa 5085 Hamry - Kněževes – Kunšát, která v mikroregionu prochází Sulíkovem, Ústupem, Veselkou a Kněževsí. Trasa č. 5086 Svojanov – Olešnice – Nedvědice prochází přes Jobovu Lhotu, Kněževes, Olešnici a Křtěnov.

Tato síť hlavních cyklotras je na území mikroregionu doplněna místními cyklotrasami, vycházejícími z trasy 5086 a značenými čísly 5087, 5088, 5089. Tyto trasy jsou v terénu vyznačeny směrovkami a spojují místní zajímavosti, včetně míst, ke kterým se váží zajímavé lokální pověsti.

K propagaci místní sítě cyklotras vydalo v roce 2001 město Olešnice mapu Cyklotrasy Olešnicka (měřítko 1 : 60 000), doplněnou fotografiemi a texty z informačních tabulí. Další mapa měřítka 1: 22 500 nese název Olešnicko a byla vydána v roce 2005.

Spoje a zařízení spojů

V Olešnici je nová digitální telefonní ústředna s kapacitou 756 přípojek.Na tuto ústřednu jsou připojeni také telefonní účastníci v obcích mikroregionu. Převážná část mikroregionu je velmi dobře pokrytá sítí mobilních operátorů. Pochopitelně hluboká zaříznutá údolí, ve kterých se nachází části zástavby Jobova Lhota, Veselka a Lhota u Olešnice mají příjem signálu zhoršený.

Cestovní ruch a rekreace

Území Olešnicka má přírodní podmínky vhodné pro turistické využívání. Malebná krajina s dalekými výhledy avšak s mírnými svahy je vhodná pro méně náročnou cykloturistiku, pěší turistiku a zimní, zejména běžecké sporty. Významné zastoupení zimní turistky má region ve Ski-areálu Olešnice.

V jednotlivých obcích mikroregionu se nachází řada zajímavostí a turistických atraktivit, které je možno pro rozvoj návštěvnosti mikroregionu využít a doporučit.