Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Křtěnov

Křtěnov je krátká řadová obec při Olešnickém potoku u silnice z Olešnice do Hodonína. Název je český - slovo původně znamená pokřtěné místo. Bezprostředně sousedí se zástavbou Olešnice, a proto je zde větší zájem o výstavbu domů než v dalších menších obcích mikroregionu.

Historické zprávy o Křtěnově jsou až z 15. století. Obec však existovala již mnohem dříve. Nejstarší dokument je z r. 1447, kdy je Křtěnov jmenován v listině Jana z Pernštejna. Společně s Olešnicí se r. 1496 dostává k panství kunštátskému. V roce 1749 se připomíná Podhrázský mlýn.

Hasičský spolek je v obci od roku 1896. Regulace potoka byla provedena v r. 1931, ve stejném roce byla provedena elektrifikace. V obci se hraje kopaná, nohejbal, kuželky. V jihovýchodní části obce je dětské hřiště, výletiště a hřiště, kde se soustřeďují kulturně společenské akce, především agilního sboru dobrovolných hasičů.

Katastr obce měří 281 ha. V roce 1790 měla obec 212 obyvatel žijících v 31 domech. V roce 1834 zde žilo 232 obyvatel v 36 domech, v roce 1890 ve 43 domech 274 obyvatel. V roce 1900 zde žilo 299 obyvatel ve 43 domech. V roce 1920 měla obec dokonce 308 obyvatel a 46 domů. O deset roků později ve stejném počtu domů žilo ještě 260 obyvatel.

VV roce 1960 zde žilo 209 občanů v 56 bytech ve 45 domech. V roce 1980 žilo ve Křtěnově 180 obyvatel a bylo zde 40 obydlených domů. V roce 1990 žilo v obci v 61 bytě 49 domů 205 obyvatel. Při sčítání obyvatel a domů v roce 2001 žilo ve Křtěnově 212 obyvatel v 62 domech. V roce 2013 pak žilo ve Křtěnově 226 obyvatel.

Turisticky zajímavé jsou památné stromy a zachovalá architektura Podhrázského mlýna.