Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Lesopark Skalky

Turistické cíle v Olešnici

Těsně při pozemku olešnického koupaliště, postaveného v roce 1936 a rekonstruovaného v roce 1995, mezi ním a hasičskou zbrojnicí, ústí dvě cesty vedoucí k lesoparku Skalky. Byl vytvořen z obecního pastviska Oulehla zalesněním v druhé polovině minulého století z podnětu tehdejšího starosty Puchara okrašlovacím spolkem. Proto je tu velmi různorodý výběr stromů. Cesty zde byly upraveny v roce 1897 a lesopark nese od té doby název „Šnelovka“. Spodní cesta vede kolem Veselského potoka a z ní odbočuje do lesa stezka. Ta nás zavede k místu, kde se nacházelo popravní místo městečka Olešnice, která měla hrdelní právo. Říkalo se tu Na spravedlnosti. Středověká spravedlnost přes určité obecně uznávané právní normy však bývala víc než slepá, mnohdy krutá a nelítostná. Metody vyšetřování právem útrpným, tedy mučením, hovoří za vše.

Také proto všechna malá města za vlády osvícených panovníků Marie Terezie a Josefa II. hrdelní právo ztratila a obvinění byli souzeni centrálně soudy. Při konci spodní cesty se nachází Obecní rybník, místo staré několik staletí. Zřídit ho zde povolil svojí listinou v roce 1540 Jan z Pernštejna a na Helfenštejně. V roce 1997 byly zahájeny práce na rekonstrukci rybníka a na zachycení povodňové vlny z údolí Veselského potoka v suché nádrži pod Obecním rybníkem. O rok později byly práce dokončeny. Současná podoba rybníka se blíží podobě Obecního rybníka v době jeho vzniku, a to jak hloubkou, tak plochou.

V létě roku 2002 poničila obrovská povodňová vlna celý systém rybníků a poldrů. Ten byl v letech 2005–2006 ve všech údolích Veselského potoka navýšen a dobudován. Tato největší a finančně nejnáročnější vodohospodářská akce v historii mikroregionu do budoucna výrazně ochrání povodní ohroženou zástavbu nad zatrubněným potokem.

Budeme-li pokračovat kolem vody, pak cesta ústí do větší, vedoucí k Ústupu. Při ní se nachází Boží muka, postavená prý na památku na padlé v třicetileté válce. Původní Boží muka stávala a jiném místě, vzdálenějším od Olešnice. Současná Boží muka je na hranici katastru a byla před několika roky rekonstruována.

 

Kam dále?

V jednotlivých obcích mikroregionu Olešnicko se nachází řada zajímavostí a turistických atraktivit.