Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Lhota u Olešnice

Lhota je návesní obec, ležící v kotlině svažující se k Tresenskému potoku, při silnici ze Křtěnova do Bolešína, asi 4 km od Olešnice. Je nejmenší obcí v mikroregionu výměrou katastru i počtem obyvatel.

Název je dán charakterem a dobou vzniku. Tedy dobou osídlování kraje. Ves se dělí na dvě části - Horní a Dolní.

Nejstarší zmínka o Lhotě ( Lhotce) je z roku 1349. Ale už v roce 1398 se připomíná jako pustá. Byla znovu osídlena v kunštátském panství, kde byla až do roku 1850, kdy se stala součástí soudního okresu Kunštát, stejně jako ostatní obce panství.

V roce 1887 byla postavena kaplička. V obci stála škola –dnes budova rekreačního zařízení. Elektrifikace byla provedena v roce 1938. Obec zaznamenala velký úbytek obyvatelstva a velká část domů je obývána pouze rekreačně.

Ve Lhotě je víceúčelové hřiště na kterém se realizují sportovní aktivity mládeže, požární nádrž využívaná jako koupaliště, poblíž kaple Nejsvětější trojice, kde se konají poutě bylo postaveno výletiště s altánem a vyhlídkou.

Katastr obce měří 226 ha. V roce 1790 měla 117 obyvatel, v roce 1900 187, v roce 1961 už pouhých 71. V roce 1991 již dokonce jen 44 obyvatel v 15 domech. Při sčítání obyvatel a domů v roce 2001 žilo ve Lhotě u Olešnice 37 obyvatel ve 14 domech. V roce 2013 žilo ve Lhotě 36 obyvatel.

Turisticky zajímavá je zachovalá a udržovaná lidová architektura, roubené objekty, kaple v dominantní poloze, památné stromy, přírodní památka Lhotské jalovce a Lhotské stěny.