Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Rozsíčka

Tvarem oválná návesní ves ležící na silnici z Olešnice přes Sulíkov a Rudku do Kunštátu, postavené v r. 1833. Za obcí z ní o dbočuje cesta na Ústup. Název obce je odvozen od místního názvu Rozsocha, znamenajícího buďto ves ležící mezi dvěma kopci, nebo větev rozrostlou na dvě části. V nejstarší historické zprávě je Rozsíčka jmenována r. 1374, kdy náležela k panství kunštátskému. V polovině 16. století náležela k panství lysickému; od roku 1666 do roku 1728 k statku drnovskému a později zase k panství lysickému.

Škola byla v Rozsíčce postavena v roce 1894, v současnosti navštěvují děti školu v Sulíkově a v Olešnici. Sbor dobrovolných hasičů byl ustaven v roce 1884, Sokol v roce 1920, avšak již v roce 1925 zanikl. V Rozsíčce je hřiště, kde se hraje kopaná a odbíjená, na výletišti se pořádají zábavy. Kulturní dům slouží pro pořádání kulturně společenských akcí, schůzí, předvádění zboží, případně se pronajímá pro soukromé oslavy.

Turisticky zajímavá je místy zachovalá lidová architektura a zvonička.

Katastr obce měří 402 ha. Také tato obec zaznamenala zřetelný úbytek obyvatelstva. V roce 1790 měla 205, v roce 1900 331 obyvatel. V roce 1960 zde žilo 215 obyvatel. V roce 1980 žilo v Rozsíčce již jen 198 občanů v 69 domech. V roce 1990 zde žilo 169 obyvatel ve 39 domech s 52 byty. V roce 2001 pak 165 obyvatel. V roce 2013 155 obyvatel.