Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obec Ústup

Obec ležela dříve při silnici (císařské, Tereziánské) do Čech, která však postavením železnice (1848) ztratila svůj význam. Dnes leží na silnici III. třídy, která je též významnou cyklotrasou.

Roku 1374 byl Ústup součástí panství kunštátského, když Heralt z Kunštátu zapsal své manželce Jitce věno také na Ústupově. Obec přecházela v historii, podobně jako Rozsíčka k panství lysickému a drnovskému. Na rozdíl od Rozsíčky však vždy část obce (9-10 domů) náležela k panství kunštátskému.

Poloha obce u silnice z Moravy do Čech byla důležitá z hlediska dopravy vojsk při válečných operacích. U obce se v roce 1745 udála bitka mezi saskými vojáky a Rakušany.

Jméno obce je odvozeno od slova označujícího místo, kam se ustupuje. Nikoli však z doby třicetileté války, jak se traduje v pověstech o ústupu poraženého vojska Švédů. Svůj název, jak vyplývá z výše uvedeného, nesla obec již mnohem dříve.

Svoji školu měla obec již od roku 1868. V současnosti dojíždějí děti do Olešnice. V Ústupu se bruslí na rybníce, sbor dobrovolných hasičů koná veřejná cvičení. Nedávno proběhla oprava budovy obecního úřadu a zvoničky a je zde řada objektů zachovalé lidové architektury.

Katastr obce měří 273 ha. V roce 1790 měl Ústup 188 obyvatel, v roce 1834 205 obyvatel, v roce 1890 220 obyvatel a v roce 1900 207. Ještě v roce 1939 žilo v Ústupě 171 obyvatel, ale v roce 1960 to bylo již jen 101 osob a v roce 1980 pouze 75 občanů. V tomto roce bylo trvale obydleno 21 domů. Při posledním sčítání bylo v Ústupě 41 občanů žijících v 13 bytech z celkem 20 bytů.